tử vi sự nghiệp tuổi tỵ năm trọn đời nam mạng

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Quý Tỵ 2013 – Nam mạng

Việc làm ăn khi gặp tuổi kỵ không nên hùn hợp hay cộng tác sẽ có thiệt hại; việc vợ chồng khi gặp tuổi kỵ không nên làm lễ hôn phối linh đình; trong gia đình có tuổi kỵ phải cúng sao giải hạn cho đúng năm, đúng tháng và phải tùy theo sao hạn